info@oaulegal.com
  +90 212 246 11 19

NEWS AND PUBLICATIONS

CONTACT US

Our law firm regularly publishes articles, memoranda and presentations on the new legal developments both in Turkey and in the world. You may view below our latest publications:

 

18/03/2021 - Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme aldığı "Rekabet Hukukunda Beklenen İkincil Düzenlemeler: Taahhüt ve De Minimis Uygulamalarına İlişkin Tebliğler Yürürlüğe Girdi" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_rekabet-hukukunda-beklenen-d%C3%BCzenlemeler-activity-6778307893709037568-gDjX/

*

15/03/2021Tüketicilere sunulan ürünlerin güvenli olmasını sağlamak ve üretici ve dağıtıcıların yükümlülükleri ile yetkili kuruluşların görevlerini belirlemek amacıyla hazırlanan Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği, 11.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 12.03.2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Yapılan düzenlemeleri ofisimiz ortaklarından Erman Öncel, avukatlarımızdan Elif Ayar ve avukatlarımızdan Deniz Tirit'in kaleme aldığı bilgi notuna aşağıdan erişebilirsiniz:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6777166385568067584

*

11/03/2021Uzaktan çalışma hakkında önemli düzenlemeler içeren Uzaktan Çalışma Yönetmeliği, 10.03.2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup ofisimiz ortaklarından Erman Öncel, avukatlarımızdan Elif Ayar ve avukatlarımızdan Deniz Tirit'in yapılan değişiklikleri kaleme aldığı bilgi notuna aşağıdan erişebilirsiniz:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6775786972393824257

*

24/02/2021 - Tacirler adına yetkili kişilerin imzalarının elektronik ortamda temin edilmesi ve imza beyannamesinin sicile kaydının kolaylaştırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren Tebliğ, 20.02.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış olup ofisimiz ortaklarından Erman Öncel, avukatlarımızdan Elif Ayar ve stajyer avukatlarımızdan Pınar Yazar'ın yapılan değişiklikleri kaleme aldığı bilgi notuna aşağıdan erişebilirsiniz:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6767704374195060736

*

17/02/2021 - Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel, avukatlarımızdan Elif Ayar ile stajyer avukatlarımızdan Pınar Yazar'ın kaleme almış olduğu, son düzenlemeler çerçevesinde anonim ve limited şirketlerde hisse senedi basımı ve hisse devrinin incelendiği makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6767704374195060736/

*

06/01/2021 - Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme almış olduğu "Rekabet Hukuku Kapsamında Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" adlı makalemizin yer aldığı Toprak İşveren dergisinin son sayısına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.toprakisveren.org.tr/46-2020--127.Dergi

*

04/01/2021 – Sermaye kaybı ve borca batık olma durumunda uygulanacak usul ve esaslara ilişkin düzenlemeleri içeren Tebliğ, 26.12.2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanmış olup getirilen değişiklikler ile ilgili ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makaleye aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6751768159386259457

*

26/10/2020Bu yıl hesap döneminin sonuna yaklaşırken şirketler bakımından önem kazanan bağımsız denetim hususunu anonim ve limited şirketler açısından incelediğimiz, ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_anonim-ve-limited-%C5%9Firketlerde-ba%C4%9F%C4%B1ms%C4%B1z-denetim-activity-6726381808390414336-4Htz

*

22/10/2020Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme almış olduğu "Rekabet Hukuku Kapsamında Hakim Durumun Kötüye Kullanılması" adlı makalemizin yer aldığı Toprak İşveren dergisinin sayısına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.toprakisveren.org.tr/46-2020--127.Dergi

*

05/10/2020 – Şirketin sermaye kaybı ve borca batıklık yaşaması durumunda yönetim kurulunun görev ve yetkileri ile başvurulabilecek önlemleri incelediğimiz, ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_sermaye-kayb%C4%B1-ve-borca-bat%C4%B1kl%C4%B1k-durumu-activity-6718774437753184256-a93Z

*

29/09/2020Uygulamada oldukça yaygın olarak kullanılan ibranameyi ve ibranamenin geçerlilik şartlarını Yargıtay kararları ışığında ele aldığımız, ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_i%CC%87braname-ve-ge%C3%A7erlilik-%C5%9Fartlar%C4%B1-activity-6716596293793263616-xH1d

*

16/09/2020 – Ürün güvenliği, piyasa gözetimi ve denetiminin esasları ile imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı gibi iktisadi işletmecilerin yükümlülüklerini belirleyen ve 12.03.2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nu ele aldığımız, ofisimiz ortaklarından Cemal Umut Uyğun ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_7223-say%C4%B1l%C4%B1-kanun-activity-6711922254852182016-qlvM

*

24/09/2020 – Plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahiden kaynaklanan hususlarda plastik cerrahın hukuki ve cezai sorumluluğunu mevzuat, Yargıtay kararları ve öğretideki görüşler çerçevesinde incelediğimiz, ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_plastik-cerrah%C4%B1n-hukuki-ve-cezai-sorumlulu%C4%9Fu-activity-6714785167925370881-8o9-

*

11/09/2020 – Tüketici hukukunda dijitalleşme dönemi, 5 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeler ile birlikte hız kazanmıştır. Garanti Belgesi Yönetmeliği, Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ve Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeleri ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6731452813852856320

*

04/09/2020 – Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler getiren yönetmelik, 02.09.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup konuyla ilgili ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_t%C4%B1bbi-cihaz-sat%C4%B1%C5%9F-reklam-ve-tan%C4%B1t%C4%B1m-y%C3%B6netmeli%C4%9Fi-activity-6707606755246923776-FvKk

*

28/07/2020İkinci yargı paketini içeren ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da önemli değişiklikler yapan Torba Kanun, 28.07.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup konuyla ilgili ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_i%CC%87kinci-yarg%C4%B1-paketini-i%CC%87%C3%A7eren-torba-kanun-activity-6693791531209375744-eWTc

*

05/08/2020 – Sosyal medya ve sosyal ağ sağlayıcılara yönelik önemli değişiklikler içeren Kanun, 31.07.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup konuyla ilgili ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz. https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_sosyal-medyaya-i%CC%87li%C5%9Fkin-d%C3%BCzenlemeleri-i%CC%87%C3%A7eren-activity-6696760662099546112-zOgD

*

30/07/2020Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme almış olduğu "Koronavirüs Krizi Döneminde Rekabet Hukuku" adlı makalemizin yer aldığı Toprak İşveren dergisinin son sayısına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.toprakisveren.org.tr/43-2020--126.Dergi

*

26/06/2020 – Bankacılık, elektronik haberleşme ve finansal kiralama sektöründe dijitalleşme amacıyla 26.06.2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Torba Kanun hakkında ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu makalemize aşağıdan erişebilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_torba-kanun-activity-6682207678745350144-gCoI

*

29/05/2020Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme aldığı "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği Yayımlandı" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_haks%C4%B1z-fiyat-de%C4%9Ferlendirme-kurulu-y%C3%B6netmeli%C4%9Fi-activity-6672085411596173312-xo1l

https://www.mondaq.com/turkey/dodd-frank-consumer-protection-act/948940/haks305z-fiyat-de287erlendirme-kurulu-ynetmeli287i-yay305mland305

*

22/05/2020Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme aldığı "COVID-19’un Rekabet Hukukundaki Etkileri: Rekabet Otoriteleri Salgına Nasıl Cevap Veriyor?" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.mondaq.com/turkey/antitrust-eu-competition-/948644/covid-1939un-rekabet-hukukundaki-etkileri-rekabet-otoriteleri-salg305na-nas305l-cevap-veriyor

*

03/06/2020 -  Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme almış olduğu "Rekabet Hukuku Kapsamında Rekabeti Kısıtlayıcı Dikey Anlaşmalar" adlı makalemizin yer aldığı Toprak İşveren dergisinin son sayısına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.toprakisveren.org.tr/42-2020--125.Dergi

*

22/05/2020Our latest article titled "Impacts of COVID-19 on Competition: How Are Competition Authorities Responding to the Pandemic?" authored by Ahmet Buğra Aydın and Nurhak Özer can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/antitrust-eu-competition-/942900/impacts-of-covid-19-on-competition-how-are-competition-authorities-responding-to-the-pandemic

*

19/05/2020Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ve avukatlarımızdan Nurhak Özer kaleme almış olduğu "Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasına İlişkin İstisnalar ile Usul ve Esaslar Belirlendi" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_kar-pay%C4%B1-da%C4%9F%C4%B1t%C4%B1m%C4%B1-s%C4%B1n%C4%B1rlamas%C4%B1na-i%CC%87li%C5%9Fkin-usul-activity-6668580708828676096-8YRX

https://www.mondaq.com/turkey/shareholders/947670/kar-pay305-da287305t305m305-s305n305rlamas305na-304li351kin-304stisnalar-ile-usul-ve-esaslar-belirlendi-

*

21/04/2020 - Our latest article titled "COVID-19: IMO Recommendations On Shipping Related To The Pandemic" authored by Ahmet Buğra Aydın and Nurhak Özer can be reached below.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_imo-recommendations-on-shipping-related-to-activity-6658285971903139841-dOqo

https://www.mondaq.com/turkey/operational-impacts-and-strategy/924112/covid-19-imo-recommendations-on-shipping-related-to-the-pandemic

*

15/04/2020Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme aldığı "Koronavirüs Salgını Nedeniyle Deniz Taşımacılığı Alanında Yapılan Düzenlemeler" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_covid-19-nedeniyle-deniz-ta%C5%9F%C4%B1mac%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1ndaki-activity-6656165003802001408-JDx_

https://www.mondaq.com/turkey/waste-management/921760/koronavirs-salgini-nedeniyle-deniz-ta351imacili287i-alaninda-yapilan-dzenlemeler

*

20/04/2020Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme aldığı "COVID – 19 Kapsamında Alınan Tedbirler ve COVID – 19'un Hukuk ve Ticaret Hayatına Etkileri" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_covid-19un-hukuk-ve-ticaret-hayat%C4%B1na-etkileri-activity-6653243607916519424-S7OT   

https://www.mondaq.com/turkey/operational-impacts-and-strategy/919518/covid-19-kapsaminda-alinan-tedbirler-ve-covid-1939un-hukuk-ve-ticaret-hayatina-etkileri-

*

13/04/2020Our latest Article “Impacts of Covid-19 Pandemic on Commercial Lease Agreements in Turkey” can be reached below.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_impacts-of-covid-19-on-lease-agreements-in-activity-6655737577993187328-QDlj

*

08/04/2020Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Melis Buhan Öncel ve Elif Ayar’ın kaleme aldığı "COVID – 19'un İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkileri" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_covid-19un-i%CC%87%C5%9Fyeri-kiralar%C4%B1na-etkileri-activity-6651159172807172096-CVrJ

https://www.mondaq.com/turkey/landlord-tenant--leases/914346/covid-1939un-304351yeri-kira-szle351melerine-etkileri

*

17/04/2020Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme almış olduğu “COVID - 19 Sebebiyle Ekonomik ve Sosyal Hayata İlişkin 7244 Sayılı Kanun Kapsamında Alınan Yeni Tedbirler” adlı makaleye aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_covid-19-salg%C4%B1n%C4%B1-sebebiyle-al%C4%B1nan-yeni-activity-6656855013370933248-t2kL

*

23/03/2020Our latest article titled "Impacts of Covid-19 on Employment Relations" authored by Erman Öncel, Melis Buhan Öncel, and Elif Ayar can be reached below.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_impacts-of-covid-19-on-employment-relations-activity-6648158376389816321-w-4Y

https://www.mondaq.com/turkey/employee-rights-labour-relations/909506/impacts-of-covid-19-on-employment-relations

*

04/03/2020Our latest article titled "Mediation Concerning Employment Law In Turkey" authored by Erman Öncel and Melis Buhan Öncel can be reached below.

https://www.linkedin.com/posts/melis-buhan-%C3%B6ncel-39a42820_mediation-turkishlabourlaw-mediationinturkey-activity-6638718717238788096-V9_h

https://www.mondaq.com/turkey/Employment-and-HR/900190/Mediation-Concerning-Employment-Law-In-Turkey

*

28/03/2020Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Melis Buhan Öncel ve Elif Ayar’ın kaleme aldığı "Koronavirüs Salgınının İş İlişkilerine Etkileri" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.linkedin.com/posts/oaulegal_koronavir%C3%BCs-salg%C4%B1n%C4%B1n%C4%B1n-i%CC%87%C5%9F-i%CC%87li%C5%9Fkilerine-etkileri-activity-6648158653159358464-9WGH

https://www.mondaq.com/turkey/employee-benefits-compensation/909508/koronavirs-salg305n305n305n-304351-304li351kilerine-etkileri

*

09/01/2020Our latest article titled "New Era in Commercial Communication and Commercial Electronic Messages: Commercial Electronic Message Management System (IYS)" authored by Erman Öncel and Elif Ayar can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/broadcasting-film-tv-radio/881658/new-era-in-commercial-communication-and-commercial-electronic-messages-commercial-electronic-message-management-system-iys

*

03/01/2020Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme aldığı "Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Kira Sözleşmelerinin Yürürlük Tarihi Ertelenen Hükümlerinin Uygulanması" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.mondaq.com/turkey/landlord-tenant--leases/879814/trk-borlar-kanunu-kapsam305nda-kira-szle351melerinin-yrrlk-tarihi-ertelenen-hkmlerinin-uygulanmas305

*

11/12/2019Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme aldığı "7194 Sayılı Kanun ile Vergi Alanında Önemli Değişiklikler Gerçekleştirildi" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.mondaq.com/turkey/property-taxes/873642/7194-say305l305-kanun-ile-vergi-alan305nda-nemli-de287i351iklikler-gerekle351tirildi

*

05/11/2019Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme aldığı "6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu Işığında Marka İptali" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.mondaq.com/turkey/trademark/860672/6769-sayili-sinai-mlkiyet-kanunu-i351i287inda-marka-304ptali

*

30/10/2019Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme aldığı "Emeklilikte Yaşa Takılanlara Dair 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adlı makalemize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

https://www.mondaq.com/turkey/retirement-superannuation-pensions/859064/emeklilikte-ya351a-tak305lanlara-dair-5510-say305l305-sosyal-sigortalar-ve-genel-sa287l305k-sigortas305-kanunu39nda-de287i351iklik-yap305lmas305na-dair-kanun-teklifi

*

25/10/2019Ofisimiz ortaklarından Erman Öncel ile avukatlarımızdan Elif Ayar’ın kaleme aldığı "Anayasa Mahkemesi'nin İptal Kararı ile Sözleşmede Hüküm Bulunmasa Dahi Kamu Alt İşverenlerine İşçilerin Kıdem Tazminatına İlişkin Rücu Davası Açılabilecek" adlı makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.mondaq.com/turkey/government-contracts-procurement-ppp/857294/anayasa-mahkemesi39nin-304ptal-karar305-ile-szle351mede-hkm-bulunmasa-dahi-kamu-alt-304351verenlerine-304351ilerin-k305dem-tazminat305na-304li351kin-rcu-davas305-a305labilecek

*

16/10/2019Our latest article titled "A Brief Summary Of The New Judicial Reform Strategy" authored by Ahmet Buğra Aydın and Nurhak Özer can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/human-rights/854550/a-brief-summary-of-the-new-judicial-reform-strategy

*

16/10/2019Our latest article titled "Turkish Personal Data Protection Board Sheds Light On The Obligations Of Foreign Legal Entities, Liaison Offices And Branches" authored by Ahmet Buğra Aydın, Nurhak Özer, and Nursu Yazkan can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/data-protection/854462/turkish-personal-data-protection-board-sheds-light-on-the-obligations-of-foreign-legal-entities-liaison-offices-and-branches

*

06/08/2019Our latest article titled "New Era For Online Broadcasting In Turkey: Turkish Radio and Television Supreme Council Is Now Authorized To Supervise Online Broadcasting Providers" authored by Ahmet Buğra Aydın and Nurhak Özer can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/broadcasting-film-tv-radio/833790/new-era-for-online-broadcasting-in-turkey-turkish-radio-and-television-supreme-council-is-now-authorized-to-supervise-online-broadcasting-providers

*

26/07/2019Our latest article titled "Tourism Contribution Fee" authored by Erman Öncel can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/constitutional-administrative-law/830156/tourism-contribution-fee

*

10/07/2019Our latest article titled "Recent Fines Imposed By The Turkish Data Protection Board On Data Controllers" authored by Ahmet Buğra Aydın and Nurhak Özer can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/data-protection/823922/recent-fines-imposed-by-the-turk305sh-data-protect305on-board-on-data-controllers

*

04/07/2019Ofisimiz ortaklarından Cemal Umut Uygun ile avukatlarımızdan Aydan Fırtına ve Stajyer Avukat Elif Ayar’ın kaleme aldığı "Çalışanların Prim Hesaplama Usulünün Değiştirilmesinin İş Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi" adlı makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.mondaq.com/turkey/employee-benefits-compensation/821902/al305351anlar305n-prim-hesaplama-usulnn-de287i351tirilmesinin-304351-hukuku-bak305m305ndan-de287erlendirilmesi

*

04/07/2019Our latest article titled "Evaluation Of The Amendment Of The Employees' Bonus Calculation Procedure" authored by Cemal Umut Uygun, Aydan Fırtına, Elif Ayar can be reached via the link below.

https://www.mondaq.com/turkey/employee-benefits-compensation/821876/evaluation-of-the-amendment-of-the-employees39-bonus-calculation-procedure

*

26/06/2019Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer’in kaleme aldığı "Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasına İlişkin Yeni Bir Düzenleme: Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik" adlı makalemize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.mondaq.com/turkey/privacy-protection/818906/ki351isel-sa287l305k-verilerinin-korunmas305na-ili351kin-yeni-bir-dzenleme-ki351isel-sa287l305k-verileri-hakk305nda-ynetmelik

*

15/05/2019Our latest article titled "Turkish Competition Authority Publishes The 2018 Annual Report" authored by Ahmet Buğra Aydın and Nurhak Özer can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/antitrust-eu-competition-/805552/turkish-competition-authority-publishes-the-2018-annual-report

*

10/05/2019Our latest article titled "Cash Pooling Under Turkish Law" authored by Erman Öncel and Aydan Fırtına can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/shareholders/804806/cash-pooling-under-turkish-law

*

26/02/2019Our latest article titled "Turkish Data Protection Board Announces New Decisions" authored by Ahmet Buğra Aydın and Nurhak Özer can be reached below.

https://www.mondaq.com/turkey/data-protection/784704/turkish-data-protection-board-announces-new-decisions

*

Aralık 2019Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer’in kaleme almış olduğu "Rekabet Hukuku Kapsamında Rekabeti Kısıtlayıcı Yatay Anlaşmalar" adlı makalemizin yer aldığı Toprak İşveren dergisinin sayısına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.toprakisveren.org.tr/41-2019--124.Dergi

*

Eylül 2019 Ofisimiz ortaklarından Ahmet Buğra Aydın ile avukatlarımızdan Nurhak Özer'in kaleme almış olduğu "İhalelerde Rekabete Aykırı Davranışlar" adlı makalemizin yer aldığı Toprak İşveren dergisinin sayısına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

http://www.toprakisveren.org.tr/40-2019--123.Dergi

All information contained on this website have been provided for information purposes only and do not constitute advertisement, proposal or legal advice of any kind. All information may be subject to change without notice. English and Turkish parts of this website may be different. Please contact us for a professional advice.
CONTACT US
info@oaulegal.com
(+90) 212 246 11 19
(+90) 212 231 42 17
Maslak Mah. Ahi Evran Cad.
Polaris Plaza No:21 Kat:15 D:63
Sarıyer-Istanbul, Turkey